ที่ตั้งร้าน

รางน้ำสปา


104/10-13 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี พญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์: +662-245-5424-26
โทรสาร: +662-245-5426

อีเมล์: rangnam_spa@yahoo.com